Privacy & Cookiebeleid

In dit Privacy & Cookiebeleid (hierna het “Privacy & Cookiebeleid”) worden de algemene voorwaarden uiteengezet volgens dewelke 

 

“DE EIKEN ZETEL – D. WILLEMS – DE LANGE NV”, “DE EIKEN ZETEL NV NV”, met maatschappelijke zetel te B-9900 Eeklo, Mandeweegsken 76, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0412.542.681 persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van deze website (de “website”) behandelt. Door de website te openen aanvaardt u onvoorwaardelijk dit Privacy- & Cookiebeleid. Indien u niet wenst gebonden te zijn aan dit Privacy- & Cookiebeleid, dient u de website onmiddellijk te verlaten en dient u te stoppen met onze diensten te gebruiken.

 

Welke gegevens zullen van u worden verzameld?

 

Algemeen

De Eiken Zetel nv slaat alle gegevens relevant in het kader van de dienstverlening en functionaliteiten van de website op die door u via onze website worden overgemaakt of die we van u ontvangen, op welke andere manier dan ook. De Eiken Zetel nv treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en verwerkt, in de zin van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

Cookies en andere webtechnologieën

Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld door gebruik te maken van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer of uw apparaat. De gegevens die opgeslagen worden in dergelijke cookies kunnen teruggezonden worden naar onze servers wanneer u de volgende keer de website bezoekt. De cookies die gebruikt worden door De Eiken Zetel nv zijn enkel bedoeld om het gebruik van de website te vergemakkelijken, te vervolledigen en te personaliseren of om een door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren.

De website maakt gebruik van cookies voor de volgende algemene doeleinden:

Strikt noodzakelijke Cookies: om bezoekers in staat te stellen de website te zien, de verschillende functies op de website te kunnen gebruiken en om toegang te krijgen tot de pagina’s waarvoor men zich dient te registreren. Wanneer het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, zullen sommige delen van de website niet gebruikt kunnen worden.

 

Functionele Cookies: om De Eiken Zetel nv toe te laten u te herkennen als terugkerende bezoeker en om enige voorkeuren, die bij vorige bezoeken aan de website werden ingegeven, op te slaan en te onthouden. Op deze manier wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeterd.

 

Prestatieverbeterende Cookies:

 • Om informatie te verzamelen over hoe bezoekers gebruik maken van de website om zo het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.
 • Om ons te helpen de inhoud, de gebruikerservaring en de advertenties aan te passen die u worden aangeboden op onze websites, onze applicaties en op andere websites.
 • Om de effectiviteit van onze functies, aanbiedingen, reclameboodschappen en emailcommunicatie te meten en te onderzoeken door onder meer vast te stellen welke e-mails door u worden geopend en te kijken hoe u hierop reageert.

Ondanks het feit dat de meeste browsers automatisch cookies aanvaarden, is het mogelijk om uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies niet langer automatisch aanvaardt worden of telkens om uw toelating wordt gevraagd alvorens de cookies te accepteren. Let wel, indien u geen cookies aanvaardt, zal u geen volledige toegang hebben tot onze dienstverlening. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kan verwijderen, al naargelang het type browser dat u gebruikt, verwijst De Eiken Zetel nv naar de volgende website: www.allaboutcookies.org

Facebook Conversion Tracking en Custom Audiences

Deze website maakt gebruik van de Facebook Conversion Tracking Pixel en de Custom Audience Pixel diensten van Facebook. Dit laat ons toe om de activiteit op de website te volgen van gebruikers die de website bezoeken via een advertentie op Facebook. Zo kunnen we meten hoe efficient onze advertenties zijn. De verzamelde data is anoniem. Dit betekent dat wij van Facebook geen data krijgen van individuele gebruikers. De data wordt wel opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan de data koppelen aan uw Facebook account en de data gebruiken voor hun eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Facebook’s Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy.php. De Facebook Conversion Tracking laat Facebook en haar partners ook toe om u advertenties te tonen buiten Facebook. Hiervoor wordt er een cookie geplaatst op uw computer.

Klik hier om uw advertentievoorkeuren op Facebook te beheren: https://www.facebook.com/ads/preferences/

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google’s remarketing technologie. Deze technologie stelt gebruikers die de website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten om gerichte advertenties te zien op websites van het Google Partner netwerk. Op dezelfde manier kunnen advertenties ook worden getoond aan andere mensen die lijken op de gebruikers van deze website. Hiervoor worden cookies gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt doorgestuurd naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Als er een IP-adres wordt meegestuurd worden enkel de laatste drie cijfers meegestuurd. Door middel van cookies kan het gedrag van gebruikers op de website worden geanaliseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte aanbevelingen van producten en advertenties gebaseerd op de interesses van de gebruiker.

Als u liever geen gerichte advertenties te zien krijgt kunt u cookies van Google voor die hiervoor gebruikt worden uitschakelen via deze website: https://www.google.com/settings/ads/.

Het beleid van Google voor de bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van De Eiken Zetel nv. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor hun beleid en procedures. Gelieve kennis te nemen van Google’s privacyverklaring alvorens onze website te gebruiken (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/).

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

De Eiken Zetel nv neemt redelijke maatregelen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens relevant zijn en blijven voor het vooropgestelde gebruik.

De Eiken Zetel nv gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • ter registratie en om uw account te beheren;
 • om met u te communiceren;
 • om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden;
 • om de interesse in onze producten te meten en onze producten, diensten en website te verbeteren;
 • om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en producten of diensten die door ons of onze partners worden aangeboden die u kunnen interesseren;
 • om uw ervaring met De Eiken Zetel nv aan te passen, door onder meer de advertenties die aan u worden getoond te personaliseren;
 • om gegevens van u te verwerven, onder meer via enquêtes;
 • om geschillen en problemen op te lossen;
 • om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • om onze algemene voorwaarden te handhaven

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Alle persoonsgegevens die u aan De Eiken Zetel nv overmaakt blijven vertrouwelijk. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op de interne databank van De Eiken Zetel nv en worden niet openbaar gemaakt aan derden. Bij gebruik van de afspraak module op de website of in de configurator worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de door u gekozen winkel voor de verdere opvolging van uw verzoek. Uw gegevens kunnen door deze winkel ook voor marketing e-mails gebruikt worden als u de e-mail opt-in heeft aangevinkt. Het is eveneens mogelijk dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is ter naleving van de wet.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Eiken Zetel nv verwerkt de persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. De vastgestelde bewaartermijn hiervoor is zeven jaar. Hetzelfde geldt voor de winkels waarmee uw data wordt gedeeld.

Hoe kan u uw gegevens raadplegen?

We nemen redelijke maatregelen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens relevant zijn voor het bedoelde gebruik en dat ze accuraat en volledig zijn. Al uw persoonsgegevens die worden verwerkt door De Eiken Zetel nv, de doelstellingen van de gegevensverwerking, alsook de derden aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven worden, kunnen kosteloos en met inachtneming van redelijke tijdsintervallen geraadpleegd worden. Hiervoor dient een verzoek gestuurd te worden aan het onderstaande adres. In geval van onvolledige of onjuiste informatie hebt u het recht om, kosteloos, de rechtzetting of de verwijdering van desbetreffende persoonsgegevens te verzoeken, door ons te contacteren op het onderstaande adres vergezeld met het bewijs van uw identiteit. In dat geval doen wij het nodige om deze persoonsgegevens zo snel als mogelijk aan te passen of te verwijderen. Sommige gegevens moeten echter behouden blijven bij wijze van gearchiveerde/back-up kopieën van onze bestanden of wanneer dit vereist is volgens de wet.

Uw keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens

Zoals hierboven uiteengezet, hebt u de mogelijkheid om ons geen persoonsgegevens te verschaffen, ondanks het feit dat het nodig kan zijn om gebruik te maken van bepaalde toepassingen die door de website van De Eiken Zetel nv worden aangeboden. U hebt het recht (i) om zich op elk moment te verzetten op grond van persoonlijke of primordiale redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (ii) om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en (iii) om geïnformeerd te worden wanneer uw persoonsgegevens worden gecommuniceerd aan derden voor direct marketing doeleinden en zich kosteloos te verzetten tegen de communicatie van uw persoonsgegevens aan deze derden.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Het is onze doelstelling om u een veilig gevoel te geven bij het gebruik van de website en om de persoonsgegevens die we verzamelen te beveiligen. Hiervoor hebben we aanzienlijke en adequate technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om te voorkomen dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt niet zonder de juiste machtiging worden geraadpleegd, gebruikt of openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld, enkel bevoegde werknemers kunnen toegang krijgen tot de persoonsgegevens en dit enkel voor toegelaten doeleinden. Echter, het internet is een wereldwijd communicatiemedium blootgesteld aan bedreigingen, virussen en inbreuken van anderen. Bijgevolg, kunnen wij er ons niet toe verbinden dat wij uw persoonlijke gegevens te allen tijde en onder alle omstandigheden kunnen beschermen.

Externe links

Wij wijzen er op dat wanneer u ergens op de website wordt doorverbonden naar andere websites, dat deze websites niet onderworpen zijn aan dit Privacy- & Cookiebeleid. Wij raden u aan om het privacybeleid van de desbetreffende websites te bekijken teneinde hun procedure voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens te begrijpen.

Wijzigingen aan dit Privacy- & Cookiebeleid

De Eiken Zetel nv kan dit Privacy- & Cookiebeleid in de toekomst wijzigen of aanpassen. Wanneer we wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan dit beleid wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de De Eiken Zetel nv website, per email of via een andere melding. Hierin zal ook staan vanaf wanneer deze wijzigingen van kracht zijn.

U kan steeds de meest recente versie van ons Privacy- & Cookiebeleid op de website vinden.

Hoe kan u contact met ons opnemen?

U kan ons bereiken op het volgende adres:

De Eiken Zetel – D. Willems – De Lange nv

Mandeweegsken 76 9900 Eeklo BE

 

info@dez.be

 

27/11/2020

De Eiken Zetel nv